Geneza pracy osteopatycznej.

Twórcą osteopatii jest Andrew T. Still, który w czasie wieloletnich badań zaobserwował, że człowiek zawsze reaguje jako całość. Wnioski te dotyczące wzajemnego odziaływania narządów i układów stały się bazą do leczenia całościowego. „Dla osteopaty wszystkie układy ciała są ze sobą powiązane. Układy te pracują w oparciu o nieustanne wzajemne oddziaływania, będąc dla człowieka gwarantem zdrowia, a nawet życia. Osteopatię należy rozumieć jako sztukę przywracającą organizmowi zdolność samoregulacji” J. P. Barral.

Pracę osteopaty wyróżnia branie pod uwagę funkcjonowania organizmu na różnych poziomach ciała, na których może dochodzić do dysfunkcji. Praca realizowana jest na układzie kostnym, powięziowym (błonowym) i płynowym (krew, limfa, płyn mózgowo-rdzeniowy). Takie podejście do pacjenta pozwala na sprawną diagnozę nieoczywistych przyczyn problemów zdrowotnych oraz dobranie optymalnej drogi leczenia.

Osteopatia jest terapią regulującą pracę całego organizmu i jest bezpieczna dla osób w każdym wieku.

Zadzwoń

605888680

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.