Projekty UE

Sedna-Med Mateusz Malinowski w okresie od 1 września 2019r. do 28 listopada 2020r. realizuje projekt  RPSL.09.02.06-24-053B/18 pn. „Domowy Ośrodek Rehabilitacji Środowiskowej – indywidualny program leczenia rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu cieszyńskiego”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych konkurs.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług medycznych dostosowanych do osób niesamodzielnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie skutecznych przedsięwzięć nastawionych na deinstytucjonalizację usług zdrowotnych. Działanie jest ukierunkowane na koordynację usług medycznych w lokalnym

środowisku oraz zapewnienie szeroko rozumianej rehabilitacji w warunkach domowych prowadzonej przez wykwalifikowany

personel, również w godz. popołudniowych i wieczornych a także w soboty i niedziele. Projektem w okresie od 1.09.2019 do 28.11.2020 zostanie objętych 36 os. niesamodzielnych, w tym os. powyżej 65rż. W ramach projektu zostanie również zapewnione wsparcie dla osób z ich otoczenia.

 

Po zakończeniu realizacji projektu przewiduje się dalsze wsparcie usług świadczonych w ramach usług społecznych poprzez wsparcie specjalistów tj. koordynatora usług medycznych, psychologa, kardiologa, fizjoterapeutów i neurologa.

 

Wartość projektu: 421 315,08 zł

Dofinansowanie ze środków UE:  358 117,81 zł

 

Zadzwoń

605888680

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.